martes, 18 de octubre de 2016

inauguracion EXIMIÑO 2016fotos da  inauguración da exposición EXFIMIÑO 2016


De esquerda a dereita: D. Joaquín Miguel Viilla hitoriador guardés, D. Luciano Lomba presidente da S.F e N. G. D. Valentín Suaréz presidente de FEGASOFI. D. Paulo Sa Machado presidente de UFINOR. D. Antonio Lomba Alcalde de A Guarda. Dñª Elena Baz concelleira de cultura e Dnª. Montserrat Magallanes Deputada provincial.
A deputada provincial Dna. Montserrat Magallanes matasellando o sobre conmemorativo da exposiciónO alcalde de A Guarda d. Antonio Lomba enseñando o sobre conmemorativo


Público asistente a inauguración

D.Joaquín Miguel Villa durante a súa intervención
     A exposición EXFIMIÑO 2016 pechou as portas o domingo dezaseis de outubro as 20:00 horas, cun balance positivo en canto ao púbilco que nos visitou. No acto de clausura fíxoselle entrega do trofeo da exposición aos expositores que estiveron presentes, aos demaís participantes entregaráselles o trofeo no momento en que se lle devolva a colección coa cal participaron

martes, 13 de septiembre de 2016

Exposicions celebradas en A Guarda pola S.F. e N.G.
EXPOSICIONS CELEBRADAS EN A GUARDA POLA S.F. e N.G. DESDE A SÚA FUNDACIÓN

1ª exposición filatélica   1965     sen matáselos especial
                                1967     con matáselos especial deseño de Juan Álvarez Sobrino   EXFIMIÑO
                                1970                                                                                                 1ª EXFIGALICIA
                                1972                                                                                                   EXFIMIÑO      
                                1976                                                                                                   EXFIMIÑO
                                1981                                                                                                   EXFIMIÑO
                                1982      sen matáselos especial
8ª      "               "           1983            "                   "
                                1984                              
10ª                              1985                              
11ª                              1986                              
12ª                              1988     con matáselos especial deseño de Juan Álvarez Sobrino             EXFIMIÑO    
13ª                              1990      sen matáselos especial
14ª                              1993     matáselos especial deseño Juan Álvarez Sobrino    6ª EXFIMIÑO                                       
15ª                              1994     sen matáselos especial
16ª                              1995     con matáselos especial deseño de Juan Álvarez Sobrino          7ª EXFIMIÑO
17ª                              1996                                       deseño de Juan Álvarez Sobrino          8ª EXFIMIÑO
18ª                              1997                                       deseño de Juan Álvarez Sobrino          9ª EXFIMIÑO
19ª                              1998    con matáselos especial deseño de José Ángel Gándara          2ª EXFIGALICIA 
20 ª                             1999                                                                                                10ª EXFIMIÑO
21                               2001    con matáselos especial deseño de Marta Verde                         1ªEXGAPORTEN
22                               2002                                    deseño de Juan Álvarez Sobrino             11ª  EXFIMIÑO
23                               2005                                      deseño de Ángel Pérez                          12ª  EXFIMIÑO
24                               2007                                                                                                  3ª EXFIGALICIA
25                               2007      sen matáselos especial (Padres Somascos)
26                               2008      con matáselos especial    deseño de Ángel Pérez                     13ª EXFIMIÑO
27                               2009                                                                                                14ª EXFIMIÑO
28                               2010                                                                                                 15ª EXFIMIÑO
29                               2011                                                                                                 16ª EXFIMIÑO
30                               2012                                                                                                 17ª EXFIMIÑO
31                               2013                                                                                                 18ª EXFIMIÑO
32                               2014                                                                                                   EXFIGALICIA
33                               2015                                                                                                 19ª EXFIMIÑO
34                               2016                                                                                                 20ª EXFIMIÑO
35ª    "               "           2017               "                  "               "                "                                  21ª EXFIMIÑO