martes, 6 de agosto de 2019


EXFILNA 2019

   Vaise a celebrar en Santander os días 5 ao 10 de novembro a  57 edición  da Exposición Nacional de Filatelia  EXFILNA2019- Campionato de España de Filatelia e en ela van a participar tres socios da nosa Sociedade,  dos na clase C. de Filatelia Temática. E un en clase Aberta

   Marta Verde Rodríguez con a súa colección "AL SON DE LA GAITA".

   A colección "DEL MONASTERIO RURAL A LA CATEDRAL URBANA" de
Luciano Lomba Vicente, 

   E José Ángel Gándara Rodríguez, con a súa colección  "COLON, RUMBO A LA INDIAS".